อิสลาม

ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ วันหนึ่งได้มีปุโรหิต หรือนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียนชาวยิวคนหนึ่งมาหาเขา และได้ถามเขาว่า :- “ท่านคือเคาะลีฟะฮฺของศาสนทูตแห่งอิสลามใช่ไหม ?

บทความ

ทำไมเราจึงเลือกที่จะยึดปฏิบัติตามลูกหลานนบี ปฏิบัติตามท่านอิมามอาลี(อ)ภายหลังการเสียชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด(ศ็อลฯ) พูดสั้นๆ ก็คือ ทำไมเราจึง “เป็นชีอะห์” บทความนี้อาจให้คำตอบแก่คุณได้เป็นอย่างดี

พวกวะฮะบีย์ถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติให้สตรีไปซิยาเราะฮฺกุโบรฺ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังถือว่าเป็นที่หะรอมต้องห้ามอีกด้วย ! ส่วนสำหรับผู้ชายนั้น ถ้ามิใช่ “ชัดดิริหาล” หรือการออกเดินทางที่มีเจตนาจะไปซิยาเราะฮฺแล้ว พวกเขาถือว่าเป็นที่อนุมัติ
ya_husain

ข่าว