อิสลาม

ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ วันหนึ่งได้มีปุโรหิต หรือนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียนชาวยิวคนหนึ่งมาหาเขา และได้ถามเขาว่า :- “ท่านคือเคาะลีฟะฮฺของศาสนทูตแห่งอิสลามใช่ไหม ?

บทความ

พวกวะฮะบีย์ถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติให้สตรีไปซิยาเราะฮฺกุโบรฺ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังถือว่าเป็นที่หะรอมต้องห้ามอีกด้วย ! ส่วนสำหรับผู้ชายนั้น ถ้ามิใช่ “ชัดดิริหาล” หรือการออกเดินทางที่มีเจตนาจะไปซิยาเราะฮฺแล้ว พวกเขาถือว่าเป็นที่อนุมัติ

มักมีการโจมตีพี่น้องมุสลิมมัซฮับชีอะห์จากกลุ่มวะฮ์ฮาบีสุดโต่งอยู่เสมอว่า ชีอะห์คือกลุ่มคนที่ชอบ "ใส่ร้ายภรรยานบี" และพวกเขาก็มักนำประเด็นนี้มาเพื่อลงฮุกุมว่า "ชีอะห์ไม่ใช่มุสลิม" แต่ในความเป็นจริงชีอะห์เป็นดั่งที่วะฮ์ฮาบีสุดโต่งกล่าวไว้จริงหรือ ?..........
ya_husain

ข่าว