บรรยากาศ “กัรบะลาอ ก่อนถึงวันอัรบะอีนฮุซัยนี” (รายงานภาพ)

495

http://fa.alalam.ir/news

แบ่งปัน