กษัตริย์ซัลมานเข้าเยี่ยมคารวะสุสานของท่านนบี

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส และ เจ้าชายโมฮัมมัด บิน ซัลมาน ได้เข้าเยี่ยมสุสานของท่านนบีและนมาซในมัสยิดนบี

390

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส และ เจ้าชายโมฮัมมัด บิน ซัลมาน ได้เข้าเยี่ยมสุสานของท่านนบีและนมาซในมัสยิดนบี