ทุกๆ สังคมประกอบขึ้นด้วยหน่วยครอบครัวหลายหน่วย แต่ละหน่วยที่แข็งแกร่งก็จะเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับสังคมนั้นๆ ครอบครัวจึงเป็นตัวต่อในการก่อสร้างที่กำชะตาของสังคมเอาไว้ เนื่องจากการพัฒนาที่ดีของครอบครัวมีแม่เป็นผู้เล่นบทบาทที่สำคัญ ผู้หญิงส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความใฝ่ฝันที่จะเจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน และมีปริญญาในสาขาต่างๆ

ความขัดแย้งในซีเรีย ก่อการร้ายในฝรั่งเศส วิกฤตเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี

5 เรื่องราวอันน่าประทับใจระหว่าง “ในหลวง รัชกาลที่ 10” กับ พสกนิกรชาวไทยมุสลิม

แบบสำรวจนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอันตรายของการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชาย และผลต่างๆ ในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับกรณีของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส “เอชไอวี” (HIV)

35 ปีของชีวิตแห่งการเป็นนักต่อสู้และทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้องการปฏิวัติอิสลามที่ไม่เคยรู้จักเหน็ดเหนื่อยของท่านนายพล "ฮาจญ์กอซิม สุไลมานี"

หนูน้อยอัจฉริยะ วัย 9 ขวบ พิสูจน์ความถูกต้องแห่งแนวทางชีอะฮ์

ชีวิตของมนุษย์ คือ สนามแห่งการต่อสู้ระหว่างการยอมรับสองอำนาจการคุ้มครอง (วิลายะฮ์) คืออำนาจการคุ้มครองของพระเจ้า กับอำนาจการคุ้มครองของซาตาน (ชัยฏอน)

ในประเทศไทย คัมภีร์อัลกุรอานได้รับการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยท่านอดีตจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสตร์ ซึ่งเป็นการแปลและอธิบายความหมายพร้อมๆ กัน จึงทำให้ผู้อ่านไม่ทราบว่าแม่บทในภาษาอาหรับเป็นอย่างไร

“เกาษัร” หมายถึงความดีจำนวนมากมายและมหาศาล หรือตัวอย่างหลายกรณีสามารถกล่าวเพื่อสิ่งนั้นได้ เช่น : สระน้ำ และแม่น้ำเกาษัร, ชะฟาอัต, นบูวัต, วิทยปัญญา, ความรู้, ลูกหลานจำนวนมากมาย, ทายาทมาก และ ... เกาษัร มีตัวอย่างสองประการ หนึ่งคือโลกนี้ได้แก่ (ฟาฏิมะฮฺซะฮฺรอ อะลัยฮัสลาม) ส่วนปรโลกคือ (สระน้ำเกาษัร)

สายตาอันร้ายกาจเกิดจากผลทางจิตวิญญาณ ซึ่งไม่มีเหตุผลในการปฏิเสธแต่อย่างใด,ทว่ามีเหตุการณ์จำนวนมากมายที่เราได้เห็นกับตาตัวเอง