คนที่สมถะที่สุดในโลกนี้คือคนที่ สิ่งต้องห้ามและความชั่วร้ายไม่สามารถทำลายความอดทนของเขาได้ และความโปรดปรานที่เป็นฮะลาลก็ไม่ได้ทำให้เขาต้องหันเหออกไปจากการขอบคุณพระเจ้า

รายงานภาพ : ซามัรรออฺ ฮะรัมของท่านอิมามฮาดียฺ(อ)

"อมีรุล มุอฺมินีน" امیر المومنین ความว่า หัวหน้าแห่งผู้ศรัทธาทั้งหลาย คำๆนี้ใช่ว่าจะเรียกขานใครกันง่ายๆ หรือใช่ว่าใครก็ได้ที่จะนำมาใช้เพื่อให้เรียกขานชื่อของตนเองกันอย่างสนุกปาก แต่คำๆนี้ถูกแต่งตั้งไว้เพื่อใครคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้น!!! อมีร ความหมายคือ หัวหน้า หรือเจ้านาย ฯลฯ "อมีร" คือชื่อที่ถูกใช้เรียกเฉพาะแค่อาลี (อ.)เท่านั้น ท่านศาสสดา ศ็อลฯ กล่าวว่า: ชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกกับอาลีเท่านั้น เป็นชื่อที่พระองค์ทรงเลือกมันขึ้นมาเพื่อเขา จะไม่มีใครก่อนหน้านี้และหลังจากนี้ ที่จะให้ชื่อๆนี้" (บิอารุลอันวาร 37/294) "แม้ว่าจะมีคนจำนวนมากที่พยายามขโมยชื่อๆนี้และนำไปใช้เรียกขาน แต่ถึงกระนั้นแล้ว ไม่มีใครที่มีสิทธิอย่างแท้จริงเสียที นอกจากตัวของท่านอาลี (อ.)เท่านั้น แม้ว่าบรรดาอิมามท่านอื่นๆก็ไม่มีสิทธิในคำๆนี้" (วาซาอิลชีอะห์...

มาตรว่าอัลลอฮฺไม่ทรงลงโทษมนุษย์เนื่องจากการฝ่าฝืน ยังคงวาญิบสำหรับมนุษย์ที่ต้องไม่ทำบาปและขอบคุณในความโปรดปรานของพระองค์

เราได้รับบทเรียนอะไรจากสูเราะฮฺ "อัลเกาษัรฺ" ?

อิมามซอดิก(อ) กล่าวว่า ฉันไม่เคยเห็นการร้องไห้ใด ที่จะมีรอยยิ้มสวยไปกว่ารอยยิ้มของปากกา

หนึ่งในมารดาที่มีความโดดเด่นในประวัติศาสตร์ คือ ท่านหญิง อุมมุลบะนีน (มารดาแห่งเหล่าบุตรชาย) มารดาของท่านอบูฟัฏล์ อับบาส ประวัติย่อ ท่านหญิงมีนามว่า “ฟาฏิมะฮ์” ภรรยาคนที่สองของอิมามอะลี(อ) นามสร้อยของท่านคือ “อุมมุลบะนีน” บิดาชื่อ “ฮัซซาม” บิน คอลิด จากเผ่าบนีกิลาบ มารดาชื่อ “ชะฮามะฮ์” นักประวัติศาสตร์มิได้กล่าวถึงปีแห่งการถือกำเนิดของท่านไว้ แต่กล่าวว่าการถือกำเนิดของบุตรชายคนโตของท่านคือ ท่านอับบาส (อ.) ตรงกับปี ฮ.ศ. 26 สรุปก็คือ...

มรดกที่ดีที่สุดที่บิดามอบให้กับลูก คือ มารยาทอันงดงาม

ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ วันหนึ่งได้มีปุโรหิต หรือนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียนชาวยิวคนหนึ่งมาหาเขา และได้ถามเขาว่า :- “ท่านคือเคาะลีฟะฮฺของศาสนทูตแห่งอิสลามใช่ไหม ?

“ความหายนะจงประสพแด่เจ้า! แท้จริงแล้วสถานที่นั้นมีขอบเขต หากเชื่อว่าซาตอาตมันของพระองค์อยู่ในทุกที่ ก็แสดงว่าพระองค์นั้นทรงมีขนาด มีส่วนสูง ส่วนกว้างและอื่นๆ “

เรื่องล่าสุด