Browsing Category

อิสลาม

อิสลามกับการรู้จักหน้าที่

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่วางโครงสร้างเพื่อส่วนรวมและเพื่อทุกยุคทุกสมัยอย่างแท้จริง พระองค์ทรงแต่งตั้งศาสดาท่านต่าง ๆ เพื่อชี้นำมวลมนุษย์ให้ทราบว่าเขาต้องดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้และโลกหน้า…

พื้นฐานอิสลาม (ตอนที่ ๒ ) ความจำเป็นในการแสวงหาศาสนา

มารู้จักสิ่งที่ไม่อาจสัมผัสได้ เมื่อเราจ้องมองไปที่อาคารสวยงามตระการตาใหญ่โตมโหฬาร เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆ ว่า วิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารนี้มีความชำนาญเป็นพิเศษเฉพาะทาง…

พื้นฐานอิสลาม (ตอนที่ ๑) ความจำเป็นในการแสวงหาศาสนา

คนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า เขาไม่มีหน้าที่ต้องแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิต (ศาสนาหรือดีน) เขาคิดว่ามีความจำเป็นอันใดหรือที่ทำให้เขาต้องคิดคำนึงในเรื่องราวของศาสนาด้วย?  เราจะเปิดเผยให้เห็นถึงความคิดที่ผิดพลาดของพวกเขาด้วยข้อความข้างล่างนี้…

การรักษาสุขภาพตามหลักการของอิสลาม

อิสลามในฐานะที่เป็นศาสนา  มีความสนใจใยดีในการรักษาชีวิตให้ตอบสนองต่อความต้องการในทางสร้างสรรค์  อิสลามได้กล่าวถึงความต้องการอันจำเป็นทั้งหลายของชีวิตมนุษย์ไว้ในคำสอนและกฎเกณฑ์ของมัน  ตัวอย่างเช่น  “ และในบรรดาสัญลักษณ์ของพระองค์ก็คือ :…

ท่านอิมามริฎอ (อ.) ผู้ฟื้นฟูซุนนะฮ์ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)

ครั้งหนึ่งมะอ์มูนได้ขอให้ท่านอิมามริฎอ (อ.) ออกไปนำนมาซอีด ในช่วงแรกทีเดียวนั้นท่านอิมาม (อ.) ไม่ยอมรับคำร้องขอของเขา จนกระทั้งมะอ์มูนยืนกรานและรบเร้าท่าน ท่านอิมาม (อ.) จึงกล่าวว่า “…ฉันจะออกไป (สู่การนมาซอีด)…

คำสอนจากอิมามอาลี(อ)ถึงมาลิก อัซตัร (ผู้ปกครองรัฐในทัศนะอิสลาม) ตอนที่ 1

เหล่านี้คือ คำตักเตือนซึ่งอิมามอาลี(อ) ผู้รับใช้แห่งพระผู้เป็นเป็นเจ้าได้ให้แก่ มาลิก อัชตัร บุตรของ ฮาริษ ในวาระแต่งตั้งให้มาลิก อัชตัร เป็นผู้ปกครองนครแห่งอียิปต์

ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ย้ำ ฮัจญ์ เป็นสัญลักษณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างจิตวิญญาณและการเมือง

เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์(16)ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ประกอบกิจการฮัจญ์ของปีนี้ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำถือว่า ฮัจญ์นั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างจิตวิญญาณและการเมืองมาเข้าด้วยกัน…

ความประเสริฐของ “อิมามอาลี” จากวลี อัมมารและมาลิกอยู่ที่ไหนกัน….. ที่ทุกคนต้องรู้..!

- อิมามอาลี (อ) เป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ ที่อัลลอฮ (ซบ.)ทรงมอบให้ศาสดาเป็นผู้อบรมสั่งสอน ตั้งแต่วันแรกที่ออกจากกะอฺบะฮฺ

ธาราวจนะจากอิมามอาลี(อ) ตอน “ความสมถะ”

คนที่สมถะที่สุดในโลกนี้คือคนที่ สิ่งต้องห้ามและความชั่วร้ายไม่สามารถทำลายความอดทนของเขาได้ และความโปรดปรานที่เป็นฮะลาลก็ไม่ได้ทำให้เขาต้องหันเหออกไปจากการขอบคุณพระเจ้า