ฝึกเข้ม… ฮามาส จัด “ค่ายฤดูร้อนฝึกทักษะทหาร”สำหรับเยาวชนในฉนวนกาซา (รายงานภาพ)

154

ขบวนการฮามาสให้การฝึกทักษะทางทหารในช่วงฤดูร้อนในค่ายพักแรมสำหรับเยาวชนในฉนวนกาซา

http://www.mashreghnews.ir