รายงานภาพ : บรรยากาศเมืองซามัรรอ ห้วงเข้าสู่อัรบะอีนฮุซัยนี

163

บรรยากาศเมืองซามัรรอ ห้วงเข้าสู่อัรบะอีนฮุซัยนี

http://www.shia-news.com