เปิดภาพ ฮะรัมอิมามมูซากาซิม ณ เมืองกาศิมัยนฺ อิรัก ในอดีต

149

เปิดภาพ  ฮะรัมอิมามมูซากาซิม ณ เมืองกาศิมัยนฺ อิรัก   ในอดีต….

 

fa.shafaqna.com