ย้อนอดีต ภาพถ่ายฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ)เมื่อ 80 ปี ก่อน

104

รายงานภาพ ฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) ณ   กัรบาลาอ์ อิรัก  เมื่อ 80  ปี ก่อน

rptoyi