Browsing Category

ประวัติศาสตร์

วันคริสต์มาสในอิหร่าน

วันคริสต์มาสในอิหร่าน 25 ธันวาคม เป็นวันประสูติของพระเยซูตามหลักความเชื่อของชาวคริส แต่ในปฏิทินของชาวคริสต์อาร์เมเนียในอิหร่านจะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในวันที่ 6 มกราคม ซึ่งแตกต่างจากคริสต์เตียนคาทอลิกวาติกันและคริสเตียนโปรเตสแตนต์…

บทบาทของสตรีในขบวนการอาชูรอ

ความสำคัญที่ท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.) ได้ให้สตรีร่วมอยู่ในขบวนการและสนามแห่งอาชูรอ เพื่อสร้างแบบอย่างทีมีความเหมาะสมสำหรับบรรดาเหล่าผู้นำ และการต่อสู้ของเหล่าสตรีบนโลกนี้ ดังนั้น…

ซัยหนับ บินติ อะลี ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทน

ท่านหญิงซัยนับ กุบรอ (อ.) อะกีละฮ์ บนีฮาชิม (สตรีผู้สูงศักดิ์แห่งบนีฮาชิม) ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทนและการยืนหยัด ท่านได้รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบมั่นไว้ได้อย่างลึกซึ้ง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๑๑ –…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๑๑ -   ความเคร่งครัดในศาสนาและความน่าเลื่อมใส ศาสดามุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ได้จำกัดตนเองออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๑๐- การดูแลบรรดาเด็กๆและเด็กกำพร้า

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๑๐-  การดูแลบรรดาเด็กๆและเด็กกำพร้า ศาสดามุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) เป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างยิ่งต่อบรรดาเด็กๆ และท่านกล่าวเสมอว่า…

จริยธรรมและการกระทำของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ็อลฯ)ในการเข้าสังคม

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๙ - จริยธรรมและการกระทำของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ็อลฯ)ในการเข้าสังคม ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) จะร่าเริงและยิ้มแย้มเสมอเมื่อท่านอยู่กับผู้อื่น แต่เมื่อท่านอยู่เพียงลำพัง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๘-…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๘- บรรดาสตรีในมุมมองของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) เน้นย้ำเสมอว่า เพศชายไม่ได้อยู่เหนือกว่าเพศหญิง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๗ -ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๗ -ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในมุมมองของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ท่านนบี)เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกล่าวว่า พระองค์อัลลอฮ์(ซบ.)…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๖- ไม่มีการบังคับในศาสนาอิสลาม

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๖- ไม่มีการบังคับในศาสนาอิสลาม ถึงแม้ว่าท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) จะแน่วแน่ในการเชิญชวนแห่งพระผู้เป็นเจ้าของท่าน…

ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ)กับการเชิญชวนไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ครั้งแรก

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๕ -  ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ)กับการเชิญชวนไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ครั้งแรก ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ)ได้รับมอบหมายภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์โดยพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพ…