Browsing Category

อิสลาม

พระนางฟาติมะห์ เชื้อไขเพียงคนเดียวของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซล)

พระนางฟาติมะห์ เชื้อไขเพียงคนเดียวของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซล) ท่านศาสดามีลูกสาวเพียงคนเดียว คือ พระนางฟาติมะห์ ที่ท่านรักและให้เกียรติอย่างยิ่งในชีวิตของท่าน พระนางฟาติมะห์…

ซัยหนับ บินติ อะลี ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทน

ท่านหญิงซัยนับ กุบรอ (อ.) อะกีละฮ์ บนีฮาชิม (สตรีผู้สูงศักดิ์แห่งบนีฮาชิม) ผู้เป็นแบบอย่างของความอดทนและการยืนหยัด ท่านได้รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความสงบมั่นไว้ได้อย่างลึกซึ้ง…

ให้ทานในขณะที่ยากจน

ให้ทานในขณะที่ยากจน ความสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ถูกเน้นเสมอๆในหลักการปฏิบัติของอิสลาม ซึ่งสัมพันธ์กับการให้บริจาคทานและการทำความดีแก่ผู้อื่น นั่นคือการให้ทานในยามยากจน ท่านศาสนทูตมีวจนะว่า มีสัญญาณสามอย่างแก่ความศรัทธา นั่นคือ…

ตัฟซีรกุรอาน วันละอายะฮฺ โองการที่ ๒ บทยูนุส

 โองการที่ 2 บทยูนุส อัลกุรอาน โองการนี้ กล่าวถึงการเป็นศาสดาของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) และคำใส่ร้ายของผู้เป็นปรปักษ์ที่ใส่ร้ายท่าน อัลกุรอาน กล่าวว่า أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى‏ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๑๑ –…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๑๑ -   ความเคร่งครัดในศาสนาและความน่าเลื่อมใส ศาสดามุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ได้จำกัดตนเองออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๑๐- การดูแลบรรดาเด็กๆและเด็กกำพร้า

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๑๐-  การดูแลบรรดาเด็กๆและเด็กกำพร้า ศาสดามุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) เป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างยิ่งต่อบรรดาเด็กๆ และท่านกล่าวเสมอว่า…

ตัฟซีรกุรอาน วันละอายะฮฺ

ตัฟซีรกุรอาน วันละอายะฮฺ อัลกุรอาน โองการที่ 1 บทยูนุส โองการแรกของบทยูนุส ได้เริ่มต้นด้วย อักษรย่อ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นโองการต่างๆ อัลกุรอาน กล่าวว่า 1.الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ‏ คำแปล : อะลิฟ ลาม รอ…

จริยธรรมและการกระทำของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ็อลฯ)ในการเข้าสังคม

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๙ - จริยธรรมและการกระทำของท่านนบีมุฮัมหมัด(ซ็อลฯ)ในการเข้าสังคม ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) จะร่าเริงและยิ้มแย้มเสมอเมื่อท่านอยู่กับผู้อื่น แต่เมื่อท่านอยู่เพียงลำพัง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๘-…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๘- บรรดาสตรีในมุมมองของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) เน้นย้ำเสมอว่า เพศชายไม่ได้อยู่เหนือกว่าเพศหญิง…

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี ตอนที่๗ -ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ศาสดามุฮัมมัดแบบฉบับแห่งมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดี  ตอนที่๗ -ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในมุมมองของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ็อลฯ) ท่านนบี)เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยกล่าวว่า พระองค์อัลลอฮ์(ซบ.)…